Šta je „hemija“ – X faktor privlačnosti?

0
1227

Hemija je tajna privlačnosti, skriveni, nevidljivi element koji čini drugu osobu privlačnom. Ljudi se mogu sresti slučajno, ali odabir partnera ili prijatelja nikada nije slučajan. Iako taj proces može biti nesvestan on nije slučajan i neobjašnjiv. Uvek izabiramo nekog ko nas privlači.”

Postoje dva elementa koji čine tu nevidljivu ali moćnu privlačnu silu koju nazivamo hemijom. Prvi element je sličnost. Čuli ste za onu narodnu izreku sličan se sličnom raduje. To je zaista istina. Privlače nas osobe koje su nam po nečemu slične. Slične po interesovanjima, stavovima, sistemu vrednosti, inteligenciji, ali i porodičnoj istoriji, stavu koji imamo prema sebi (koliko volimo sebe, koliko sebe poštujemo i vrednujemo), da li smo pasivni ili aktivni, liberalni ili konzervativni itd. Sličnost naravno nikada nije potpuna jer ne postoji osoba koja je identična vama, vi ste unikat. Ali postoje osobe koje su vam po nečemu slične. Slične po inteligenciji, porodičnom vaspitanju, shvatanju sebe, sistemu vrednosti i nekim interesovanjima.

Drugi aspekt koji čini hemiju je kompatibilnost. Psihološka kompatibilnost. Dve osobe se međusobno psihološki nadopunjuju. Zadovoljavaju jedna drugoj psihološke potrebe. Ono što jedna ima, druga nema i baš to želi da ima, pa to pronalazi kod svog partnera. Na primer, pasivno-zavisna osoba koja je nesigurna u sebe pronalazi uspešnog, narcisoidnog partnera koji je ambiciozan, preduzimljiv i sklon samodokazivanju, dok je on ili ona sklon neisticanju i oslanjanju na druge. S druge strane ta narcisodina osoba takođe ima dobit od pasivno-zavisne osobe, dobijajući od nje lojalnog partnera koji mu / joj se divi i tako podržava njegov / njen osećaj „samopouzdanja“.

Ceo tekst pročitajte na sajtu vaspsiholog.com