Sloboda, jednakost i pravda za sve

10. decembra 2023. obeležava se 75 godina od jednog od najrevolucionarnijih globalnih obećanja: Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima (UDHR). Ovaj značajan dokument sadrži neotuđiva načela na koja svako ima pravo kao ljudsko biće – bez obzira na rasu, boju kože, veru, pol, jezik, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno poreklo, imovinsko i poreklu po rođenju.

Deklaraciju je proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija u Parizu 10. decembra 1948. godine. Dostupna na više od 500 jezika, i predstavlja najprevedeniji dokument na svetu.

Inicijativa koja traje godinu dana fokusirana na univerzalnost, napredak i angažovanje, kulminiraće događajem na visokom nivou u danu obeležavanja na kojem će biti predstavljene ideje vezane za budućnost u unapređenju ljudskih prava.

Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima (UDHR) je prekretnica u istoriji ljudskih prava.

Sloboda, jednakost i pravda za sve – tema ovogodišnjeg obeležavanja.

U decenijama od usvajanja deklaracija služi kao temelj za proširenje sistema zaštite ljudskih prava koji se danas fokusira i na ugrožene grupe kao što su osobe sa invaliditetom, starosedelački narodi i migranti.

Međutim, obećanje UDHR-a, o dostojanstvu i jednakosti u pravima, bilo je pod konstantanim napadima poslednjih godina. Dok se svet suočava sa novim i aktuelnim izazovima – pandemija, ratni sukobi, isticanje nejednakosti, moralni slom globalnog finansijskog sistema, rasizam, klimatske promene – vrednosti i prava sadržana u UDHR-u pružaju smernice za naše kolektivne akcije koje nikoga ne izostavljaju.

Jednogodišnja inicijativa Ljudska prava 75 nastoji da nas usmeri ka boljem delovanju i razumevanju univerzalnosti UDHR-a i aktivizma koji je sa njom povezan.

Pokažimo da Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima može da zadovolji potrebe našeg vremena i unapredimo svoje obećanje slobode, jednakosti i pravde za sve.

source: youtube/UN Human Rights

Naslovna fotografija: un.org