Akcija podrške – Personalna asistencija za osobe sa invaliditetom

Svakodnevna rutina podrazumeva oblačenje, kupanje, odlazak u prodavnicu, priremanje obroka, odlazak u toalet, u školu, na posao i obavljanje svih ostalih obaveza porodičnog, društvenog, ličnog karaktera.

Deo stanovništa, koji čine osobe za invaliditetom i starije osobe, svakodnevne obaveze obavlja uz pomoć personalne asistencije. Personalna asistencija pomaže ovim osobama u savladavanju svakodnevnih prepreka, omogućavajući im što veću samostalnost. Ovo podrazumeva sve – od povremene do celodnevne podrške. Aktivnosti mogu obuhvatati podršku u ličnoj nezi, ishrani, oblačenju, kućnim poslovima, kupovini, asistenciju na poslu i tokom slobodnog vremena, kao i u komunikaciji, organizaciji dana ili sličnoj kognitivnoj ili psihosocijalnoj podršci. Usluga personalne asistencije pruža svim članovima zajednice mogućnost da imaju izbor i da samostalno donose odluke o svom životu.

Centar „Živeti uspravno” organizuje uslugu personalne asistencije u Novom Sadu od 2008. godine. Uslugu finansiraju organizacije: najpre Grad Novi Sad, Rekonstrukcija ženskog fonda, korporativni donatori, ali i pojednici putem participacije. U ovom trenutku Centru nedostaju sredstva za mart i april 2018. godine, za 5 personalnih asistentkinja i njihove putne troškove. To je ukupan iznos od 451.845 RSD.

Budžet
Bruto plata za 1 asistenta
27.000 (neto) + 15.888 RSD (porezi i doprinosi)
x 5 asistenata x 2 meseca
= 428.880 RSD

Markica za prevoz
2.296,5 RSD
x 5 asistenata x 2 meseca
= 22.965,00 RSD
UKUPNO: 451.845,00 RSD

Reč je o uslugama za osobe kojima je ovaj vid podrške neophodan na svakodnevnom nivou – postoje 3 osobe kojima je asistencija potrebna duže od osam sati dnevno i čiji je život bez iste ugrožen. I vi možete pomoći doniranjem sredstava  centru „Živeti uspravno” i na taj način pružiti podršku i pomoći našim sugrađanima. Donirajte ovde.

Naslovna fotografija: pinterest.com