Ključna reč: Sudar kultura – svakodveni život istoka i zapada