Humanitarni kurs kreativnog pisanja “Epifanija”

Univerzum priče rađa se u velikom prasku izazvanom kada se dobra ideja sretne sa željom i maštom. Tada nastaju vreme i prostor u kome autor kao vrhovni arhitekta stvara svet u kojem će svoje junake otisnuti na neočekivano i izazovno putovanje do samog središta sopstva, i suočiti ih sa njihovim (a često i svojim) najdubljim željama i strahovima.

„Epifanija“ je kurs kreativnog pisanja namenjen kako početnicima koji žele da po prvi put stave svoj kreativni potencijal u pogon, tako i manje-više iskusnim autorima proze, koji žele da unaprede veštinu pisanja, poznavanja dramske strukture i razvoja likova. Proces rada kombinuje teorijski rad u grupi sa inspirativnim „domaćim zadacima“, kako bi polaznici mogli da sve naučeno odmah i primene u svom pisanju. Kurs je teorijski zasnovan na radovima brojnih autora u oblastima književnosti, dramaturgije i psihologije, poput Džozefa Kembela, K.G. Junga, E.A. Poa, Umberta Eka, Meri Šeli, Safona i drugih.

Pohađanjem kursa podržaćete realizaciju projekta inkluzivne podrške deci bez roditeljskog staranja, koji neprofitno udruženje „Centar za unapređenje društva“ sprovodi već sedam godina u tri beogradske ustanove za decu bez roditeljskog staranja. Ovaj projekat omogućava deci koja su u sistemu socijalne zaštite da kroz model individualnog odnosa sa studentima fakulteta humanističkih nauka koji se školuju za rad sa decom usvoje zdrave životne navike, vrednosti i stavove, razviju socijalne veštine i ostvare bolji uspeh u školi. Pokretač projekta je devojka koja je i sama bila štićenica doma za decu bez roditeljskog staranja, a kasnije je završila studije socijalnog rada na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.

Kurs će se održati tokom aprila i maja 2024. u Biblioteci Milutin Bojić, subotom od 12-13.30h. Cena kursa iznosi 6 000 dinara. Za prijave i dodatne informacije, možete pisati na e-mail: ksinergija@gmail.com do 02. aprila 2024.

Trening kreativnog pisanja “Epifanija” organizuje se u okviru programa Kreativna sinergija i pod vođstvom Milana Jokića, pisca, scenariste i dugogodišnjeg predavača kreativnog pisanja.